Komentoverkko T

...Komppania välitavoitteessa...Valmistaudu jatkamaan täydennysten jälkeen... Toteuta välitön taktinen rituaali tehtävän onnistumisen varmistamiseksi...Tulivalmistelun alkuun 30 sekuntia...20...10...