Tactical Ritual - Suomalaisen työn liiton jäsen

Tactical Ritual Suomalaisen työn liiton jäseneksi!

Tactical Ritual on liittynyt Suomalaisen työn liiton jäseneksi. Liiton jäsenenä Tactical Ritual on sitoutunut vastuullisen työn periaatteisiin, joita ovat työpaikkojen luominen, vastuullinen työnantajuus, ympäristövastuu sekä tuotannon ja toiminnan vastuullisuus.

- Perusperiaatteena Tactical Ritual:in perustamisessa oli kasvattaa jo korkealla olevaa maanpuolustustahtoa tarjoamalla Suomalaisen asepalveluksen käyneille tuotteita, joilla tuoda ylpeydellä esiin omaa aselaji koulutustaan. Maanpuolustus on kuitenkin kokonaisvaltaista, eikä se rajoitu vain ja ainoastaan valtion aseelliseen puolustamiseen. Tarvitaan vahvaa taloutta ja vahvaa yhteiskuntaa siihen, että Suomella on mahdollisuus seisoa jykevänä vaikeuksienkin aikana.  Siksi halusin, että Tactical Ritual:in tuotteiden valmistus toteutuu Suomessa ja näin annan yrityksellä oman tukeni Suomalaiselle taloudelle ja työlle. Tämä näkyy tuotteissa vain ja ainoastaan positiivisena asiana, koska Suomalaisuus takaa myös osaltaan sen, että tuotteet ovat myös laadukkaita!

Suomalaisen työn liiton päätehtävänä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Jäsenet tekevät todeksi Suomen yhteistä tarinaa luomalla työtä sekä kehittämällä suomalaista osaamista aina paremmaksi. Liiton jäseniä yhdistää tinkimätön ylpeys kotimaisesta työstä.

Jäseniämme yhdistää tinkimätön ylpeys kotimaisesta työstä ja osaamisesta, joita tuomme esiin Suomalaisen työn liiton merkkien avulla. Meillä on yhdessä jäsentemme kanssa mahtava mandaatti toimia kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä, iloitsee Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Katri Viippola.

Suomalaisen työn liiton jäseneksi voivat liittyä suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, osuuskunta sekä yhdistys tai muu yhteisö, joka sitoutuu liiton vastuullisuusperiaatteisiin. Liiton jäsenhakemuksen käsittelee erillinen merkkitoimikunta ja jäseneksi ottamisesta päättää liiton hallitus.

Pienet ja suuret yritykset yhdistävä arvoyhteisö

Suomalaisen työn liiton jäsenyritysten koko ja toimialat vaihtelevat suuresti. Suurimmat edustetut toimialat liiton jäsenkunnassa ovat tukku- ja vähittäiskauppa, rahoitus- ja vakuutusala sekä rakennusala.

Valmistavan teollisuuden rinnalle on noussut jäsentemme toimialoissa paljon esimerkiksi ohjelmisto- sekä palvelualojen yrityksiä. Suomessa tehtävä työ muuttuu ja tämä näkyy myös jäsenkunnassamme. On hienoa saada monipuoliseen jäsenkuntaamme mukaan Tactical Ritual:in kaltainen yritys, Viippola kiittelee.

Suomalaisen työn liiton jäsenyhteisöt saavat käyttöönsä tutkimuksia mm. kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, työn ja työelämän tulevaisuudesta ja vastuullisuudesta sekä kotimaisuuden vaikutuksesta ostopäätökseen. Lisäksi liitto tuo jäseniään esiin omissa viestintäkanavissaan ja tarjoaa monipuolisesti koulutuksia esimerkiksi viestintään, tekoälyyn, asiakaskokoemukseen ja vastuullisuuteen liittyen. 

Yhdistämme työllämme ja merkeillämme Suomalaisen työn liiton toimijat vahvaksi verkostoksi kehittämään toisiaan, kotimaista osaamista ja Suomen taloutta. Kaikki Suomea rakentava työ on arvokasta ja meidän tehtävämme on tehdä se näkyväksi, Viippola summaa.

Lisätietoja

Lassi Leivo tacticalritual@gmail.com

Katri Viippola, toimitusjohtaja, Suomalaisen työn liitto, katri.viippola@suomalainentyo.fi, 0400 129 500

TACTICAL RITUAL - ACCESSORIES

Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi